Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος καταγραφής χρόνου-θερμοκρασίας, με λογισμικό ελέγχου, κάρτα επικοινωνίας RS232C/RS485 και μηχανικό μεταγωγέα 12 σημείων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με MIS 5010801 και ΚΩΔ. 80277» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός σύστηματος καταγραφής χρόνου-θερμοκρασίας, με λογισμικό ελέγχου, κάρτα επικοινωνίας RS232C/RS485, μηχανικό μεταγωγέα 12 σημείων και συνοδευόμενο από τον απαραίτητο εξοπλισμό για άμεση λειτουργία που θα χρησιμοποιηθεί και θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» MIS 5010801 και ΦΚ 80277.

Έργο: 
5010801 ,80277
Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Καλλίτσης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 - 12:00μμ