Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια μελανιών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ» και ΚΩΔ. 37063300» (09/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός μελανιού που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ» και ΦΚ 37063300.

Έργο: 
ΤΣΜΕΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2018 - 12:00μμ