Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ ΚΩΔ. 37051600» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο «Φυσικοχημείας Δομής και Δυναμικής Αμόρφων Υλικών και Ρευστών» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΚΩΔ. 37051600».

Έργο: 
37051600
Υπεύθυνος: 
Σογομών Μπογοσιάν
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 - 12:00μμ