Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος «GADGET - Graphene - Based systems for enhanced energy storage και ΚΩΔ. 53650000» (14/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος «GADGET - Graphene - Based systems for enhanced energy storage και ΚΩΔ. 53650000»

 

 

Έργο: 
53650000
Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Κωστόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 - 12:00μμ