Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την επισκευή δύο (2) παλαιών δυσλειτουργικών τουρμπομοριακών αντλιών υπερυψηλού κενού TURBOVAC 361 (κατασκευαστής LEYBOLD) στο πλαίσιο του προγράμματος «026134(RII3)ANNA και ΚΩΔ. 34420000» (05/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην επισκευή  δύο (2) παλαιών δυσλειτουργικών τουρμπομοριακών αντλιών υπερυψηλού κενού  TURBOVAC 361  (κατασκευαστής LEYBOLD) στο πλαίσιο του προγράμματος «026134(RII3)ANNA και ΚΩΔ. 34420000»

Έργο: 
34420000
Υπεύθυνος: 
Σπύρος Λαδάς
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2018 - 1:00μμ