Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών γραφιστικής επιμέλειας βιβλίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012) και ΚΩΔ. 80222» (23/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών γραφιστικής επιμέλειας βιβλίου που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012)» με Φ.Κ. 80222 που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και ΦΚ 80222.

Έργο: 
80222
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018 - 3:00μμ