Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Έργο: 
ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Η ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: 
Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2018 - 12:00μμ