Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.696/ HUMAN (723737)» (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.696/ HUMAN (723737)».

 

Έργο: 
Ε.696
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018 - 3:00μμ