Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D807/i VISION (605550)» (27/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D807/i VISION (605550))» (ΑΔΑ: ΩΡ1Τ469Β7Θ-ΦΩΣ)

Έργο: 
52030000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019 - 3:00μμ