Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D834/INTERACT (611007))» (27/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D834/INTERACT (611007) (ΑΔΑ: ΩΔ27469Β7Θ-ΑΨΤ)

Έργο: 
52090000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019 - 3:00μμ