Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D571/SENSE&REACT (314350)» (27/02/2019)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D571/SENSE&REACT (314350)» (ΑΔΑ: 7Ν3Τ469Β7Θ-ΦΔΚ)

Έργο: 
51780000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019 - 3:00μμ