Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)» (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)».

Έργο: 
51990000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 3:00μμ