Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)» (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)».

Έργο: 
52050000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 3:00μμ