Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)».

Έργο: 
51910000
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 - 3:00μμ