Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση διοργάνωσης θεματικού συνεδρίου για την «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage/CD-ETA και ΚΩΔ. 55580000» (02/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την διοργάνωση θεματικού συνεδρίου για την «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage/CD-ETA και ΚΩΔ. 55580000» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Έργο: 
55800000
Υπεύθυνος: 
Ε. Παπαδάκης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2018 - 1:00μμ