Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (2ου εξαμήνου έτους 2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνουν Καθηγητές και Λέκτορες του Π.Π. στην Πάτρα, για το έτος 2017.  

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2ο εξάμηνο του 2017 και η οποία θα  είναι ανοιχτή από 19.06.2017 έως 30.06.2017.

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

Οι αιτήσεις για συνέδρια της τρέχουσας χρονικής περιόδου (2ο εξάμηνο του 2017) πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 30.06.2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2017 

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας