Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων 2018 από πόρους της Επιτροπής Ερευνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνουν Καθηγητές και Λέκτορες του Π.Π. για το έτος 2018.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως θα δοθεί προτεραιότητα χρηματοδότησης στα συνέδρια/εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.   

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια/εκδηλώσεις που διοργανώνονται το έτος 2018 και η οποία θα  είναι ανοιχτή από 21.03.2018 έως 30.04.2018.

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο:http://synedria.upatras.gr/

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας