Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης διοργάνωσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2016)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2016.  

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2ο εξάμηνο του 2016 και η οποία θα  είναι ανοιχτή από 01.06.2016 έως 30.06.2016.

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων της τρέχουσας χρονικής περιόδου (2ο εξάμηνο 2016) πρέπει να υποβληθούν στην ως άνω πλατφόρμα το αργότερο έως 30.06.2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2016