ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «reSearcH is a sERIous Fun - SERIF» (80547 – Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (03/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 560/ 27-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «reSearcH is a sERIous Fun - SERIF», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. καθηγητή κ. Κ. Πουλά του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 5:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80547
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Πουλάς