ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SERENA VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce» (80132 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (05/09/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 517/01-09-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «SERENA VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. ΧρυσολούρηΟμ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/09/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2017 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80132
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης