ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Π.Μ.Σ.: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (80651- Ε.Υ.: Γ. Σταμέλος) (6/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 569 / 29-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη», που χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Σταμέλο, Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης , του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018 - 7:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80651
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Σταμέλος