ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Compact mechanical structures of superconducting dipoles to integrate the 16T dipole magnets for the High-Energy LHC (HE-LHC)» (80504– Ε.Υ.: Δ. Πολύζος) (11/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 561/30-08-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Compact mechanical structures of superconducting dipoles to integrate the 16T dipole magnets for the High-Energy LHC (HE-LHC)», που χρηματοδοτείται από το CERN, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δ. Πολύζο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/09/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 - 7:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80504
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Πολύζος