ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «FUTURE 4.0 ManuFactUring Education and training governance model for Industry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa» (80560 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (03/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 560/27-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «FUTURE 4.0 ManuFactUring Education and training governance model for Industry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  με  Επιστημονικό Υπεύθυνo τoν  Γ. Χρυσολούρη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 5:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80560
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης