ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ESMERA European SMEs Robotics Applications» (80284 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (10/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 533/27-12-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «ESMERA European SMEs Robotics Applications» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης HORIZON 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 25/01/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2018 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80284
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης