ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «H2020-RIA (645212): NEPHELE: eNd to End scalable and dynamically reconfigurable oPtical arcHitecture for application-awarE SDN cLoud datacentErs» (Ε.316 - Ε.Υ. K. Μπερμπερίδης) (25/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 494/23-01-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «NEPHELE: eNd to End scalable and dynamically reconfigurable oPtical arcHitecture for application-awarE SDN cLoud datacentErs» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή  στο πλαίσιο της δράσης H2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. ΜπερμπερίδηΚαθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/02/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
Ε.316
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης