ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ-ΕΝΟΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναλυτική, Υπολογιστική και Πειραματική Διερεύνηση Σύμμικτων Πλακών και Χαλυβδόφυλλων» (ΦΚ: 80369 – Ε.Υ.: Α. Τριανταφύλλου) (13/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 538/07-02-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Αναλυτική, Υπολογιστική και Πειραματική Διερεύνηση Σύμμικτων Πλακών και Χαλυβδόφυλλων» που χρηματοδοτείται από την ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΒΕΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ. 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/02/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 - 12:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80369