ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ-ΕΝΟΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «MEEES - Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology» (ΦΚ: 26520000 – Ε.Υ.: Α. Τριανταφύλλου) (13/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 538/07-02-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «MEEES - Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/02/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 - 12:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
26520000