ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «OASIS - Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components » (80750 - Ε.Υ. Β.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) (03/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 692 /01-06-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «OASIS - Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «HORIZON 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωστόπουλο Βασίλη του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/06/2020

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80750
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ