ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Direct Normal Irradiance Nowcasting methods for optimized operation of concentrating solar technologies» (D.839 - Ε.Υ. A. Kαζαντζίδης) (25/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 494/23-01-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Direct Normal Irradiance Nowcasting methods for optimized operation of concentrating solar technologies» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. ΚαζαντζίδηΑν. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/02/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
D.839
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ανδρέας Καζαντζίδης