ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Pairwise relatedness estimation individuals in brood-stock population using nuclear molecular DNA markers» (80941– Ε.Υ.: Κ. Μπαταργιάς) (09/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 631/07-10-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Pairwise relatedness estimation individuals in brood-stock population using nuclear molecular DNA markers , που χρηματοδοτείται από την εταιρεία «ILKNAK SU URUNLERI SAN. VE TIC. A.S.», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μπαταργιά του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/10/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80941
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Μπαταργιάς