ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ερευνητικές δραστηριότητες στη μελέτη των μοριακών και γενετικών μηχανισμών στον καρκίνο παχέος εντέρου, του παγκρέατος και άλλων παθήσεων» (54410000 – Ε.Υ.: Χ. Μαρούλης) (12/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 606 / 06-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ερευνητικές δραστηριότητες στη μελέτη των μοριακών και γενετικών μηχανισμών στον καρκίνο παχέος εντέρου, του παγκρέατος και άλλων παθήσεων», χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Χ. Μαρούλη, Καθηγητή Χειρουργικής  του Τμήματος Ιατρικής  του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54410000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. Μαρούλης