ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Π.Μ.Σ.: "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων"» (80619- Ε.Υ.: N. Γιαννακόπουλος) (17/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 578 / 14-01-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από Ιδιώτες στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νικόλαο Γιαννακόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 - 5:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80619
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
N. Γιαννακόπουλος