ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce — SERENA» (80132 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (17/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 578/14-01-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce — SERENA» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80132
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης