ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTELLICONT:Development and Manufacturing of Intelligent Lightweight Composite Aircraft Container» (80401 - Ε.Υ. Δ. Σαραβάνος) (15/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 578 / 14-01-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «INTELLICONT – Development and Manufacturing of Intelligent Lightweight Composite Aircraft Container», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση  στο πλαίσιο της πράξης «HORIZON 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σαραβάνο Δημήτριο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30/01/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80401
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Σαραβάνος