ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Έρευνα, Ανάπτυξη, Επεξεργασία και Σύνθεση Διαλυμάτων Αναπλήρωσης και λοιπών Διαλυμάτων Υποκατάστασης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου» (57470000– Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (13/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 560/27-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Έρευνα, Ανάπτυξη, Επεξεργασία και Σύνθεση Διαλυμάτων Αναπλήρωσης και λοιπών Διαλυμάτων Υποκατάστασης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κ. Πουλά Αν.Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/09/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 - 4:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57470000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Πουλάς