ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΨΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals - SEnDIng» (80301- Ε.Υ.: Μ. Ρήγκου) (09/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 533 / 27-12-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals - SEnDIng», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Key Action 2 - Sector Skills Alliances, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ. Ρήγκου Μαρία, ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/01/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2018 - 9:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80301
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ρήγκου Μαρία