ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Κλιματολογική μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων αερολυμάτων καύσης βιομάζας (πυρκαγιών) και της επίδραση τους στο ενεργειακό ισοζύγιο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου» (ΦΚ 56660000 – Ε.Υ.: Α. Φωτιάδη) (13/07/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 513/10.07.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015: A comprehensive assessment of Biomass BurnIng AeroSol optical properties and direct radiative effect over the MEDiterranean basin (BBIAS-MED)», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Α. Φωτιάδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Δ.Π.Φ.Π.)του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει   μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/07/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 - 11:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
56660000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αγγελική Φωτιάδη