Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017_Theoretical, numerical and experimental investigation of the fracture mechanics of the delamination fatigue of adhesively bonded joints» (80676 – Ε.Υ.: Θ. Λούτας) (13/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», που χρηματοδοτείται από Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Λούτα Θεόδωρο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας οκτώ (7) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου,  ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/05/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80676
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Θ. Λούτας