Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» (80239 – Ε.Υ.: Ν. Ασπράγκαθος) (08/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» που συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νικόλαο Ασπράγκαθο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μια υποτροφία, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 5:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80239
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν. Ασπράγκαθος