ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BIOSOL ERANET - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΛΕΒΗΤΑ - CSP - ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ» (80039- Ε.Υ.: Μ.Κορνάρος) (6/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «BIOSOL - Ανάπτυξη και επίδειξη ενός υβριδικού συστήματος λέβητα CSP-αεριοποίησης βιομάζας», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κορνάρο Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 3 υποτροφίες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/12/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80039
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχάλης Κορνάρος