ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ34: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Αξιότιμοι συνεργάτες,

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται πληροφοριακό υλικό σχετικά με την πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

 
Φορέας: 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2017 - 4:00μμ