Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/09/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 474/26-08-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ. Πολύζο.

Έργο: 
Β.990
Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Αρχεία: 
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2016 - 10:00πμ
Εικόνα: