Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 471/13-07-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Πατρινό.

Έργο: 
H2020-PHC-2015-two-stage
Υπεύθυνος: 
Γ. Πατρινός
Αρχεία: 
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 2 Αύγουστος 2016 - 10:00πμ
Εικόνα: