Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή - Πρόσκληση 2015

Θα χρηματοδοτηθούν έως15 προτάσεις. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα επιλεγούν αναμένεται να αρχίσει την 1η Ιουνίου του 2016 και θα έχει διάρκεια 3 χρόνων(μέχρι το τέλος Μαΐου 2019).

Ο ιστότοπος υποβολής των προτάσεων http://karatheodorisubmissions.upatras.gr/, θα τεθεί σε λειτουργία την 10.12.2015.

Περισσότερα για την προκήρυξη του Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2015 βρίσκονται στο αρχείο Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" Προκήρυξη 2015 του ιστότοπου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πληροφορίες Υποβολής Πρότασης Κ. Καραθεοδωρή

Υποβολή Πρότασης Κ. Καραθεοδωρή - FAQ