«Επιστήμη του Ιστού-Τεχνολογίες για το Μελλοντικό Διαδίκτυο»
Αβούρης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων»
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χημικών Μηχανικών
«Δίκτυο Έρευνας & Εφαρμογών στα Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών & Αισθητήρων»
Καλύβας Γρηγόριος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια»
Βοβός Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«Υδροκρίτης»
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικών Μηχανικών
«Δίκτυο Νανοηλεκτρονικής»
Νικολός Δημήτριος, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
«PROCEN - Δίκτυο για την Παράλληλη και Συνεργατική Ανάπτυξη των Διαδικασιών Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων»
Δέντσορας Αργύρης, Μηχανολόγων Μηχανικών
«NANO _ DEMA - Νανο-Υλικά και Διατάξεις»
Κέννου Στυλιανή, Χημικών Μηχανικών
«Ενσωματωμένα Συστήματα»
Κουμπιάς Σταύρος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«Αλγόριθμοι και Παίγνια με έμφαση σε Δίκτυα Ευρείας Κλίμακας με Κοινωνικές Εφαρμογές»
Κακλαμάνης Χρήστος, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
«ΤΗΛΕΜ@ΧΟΣ»
Λυκοθανάσης Σπυρίδων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
«Πολυδιάστατο Δίκτυο Προηγμένων Βιοϋλικών & Βιοϊατρικών Εφαρμογών»
Μισιρλής Ιωάννης, Μηχανολόγων Μηχανικών
«UoP_Nano Smart»
Παπανικολάου Γεώργιος, Μηχανολόγων Μηχανικών
«Δίκτυο Έρευνας στη Θεματική Περιοχή της Θεωρίας, της Τεχνολογίας και των Εφαρμογών της Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας με χρήση Πολυεπεξεργαστικών Υπολογιστικών Συστημάτων»
Χούσος Ευθύμιος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«Τεχνητή Νοημοσύνη & Εφαρμογές»
Φακωτάκης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
«AEROSTRUCT - Δίκτυο Έρευνας στις Προηγμένες Αεροπορικές Δομές»
Χρυσολούρης Γεώργιος, Μηχανολόγων Μηχανικών