• Επιχειρηματικότητα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 26/01/2012

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα ως Αντικείμενο Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Παιδεία

 

  • Meet a Successful Leader(i-MSL), Ομιλία Καθηγητή Jan Cornelis, 15/03/2012

Regional, University and Departmental strategies for technology transfer - cases in biomedical engineering

 

  • Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση "Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και Βέλτιστες Πρακτικές, 04/04/2012

α) 5ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας & Νέας Επιχειρηματικότητας για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

β) Intelen

γ) Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών

δ) 1ο Βραβείο Διαγωνισμού ennovation 2010 - ThinkMedia

 

  • From Technology Transfer to Knowledge Exchange, 19/09/2012 - 21/09/2012, Liege

Επισυναπτόμενα αρχεία

 

  • 1η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012, 08/12/2012-09/12/2012, Αγορά Αργύρη - Πάτρα

Patras IQ (Patras Innovation Quest)

 

  • Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Παρουσίαση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ)", 26/01/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο

 

  • Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Νέες Τεχνολογίες στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και νερών - Μοριακό Κέντρο IWaterFood", 27/02/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο

 

  • Ανοικτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων:"Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Αγροτοβιομηχανικών Δραστηριοτήτων", 29/04/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο

 

  • 3o Forum Ενέργειας, "Πηγές Ενέργειας στην Δυτική Ελλάδα. Δυνατότητες και Προοπτικές, 15/03/2014

Πρόσκληση

 

  • Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με τον Παραγωγικό Τομέα, 13/04/2014

Επισυναπτόμενο αρχείο

Παρουσίαση Πανεπιστημίου-Επιμελητηρίου

Παρουσίαση "Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση για επουλώσεις τραυμάτων/ ελκών/ εγκαυμάτων"

Παρουσίαση "Εργαστηριακή Υποστήριξη Πρωτογενούς Τομέα"

Παρουσίαση "Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης & διάθεσης για το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής - η περίπτωση της Πελοποννήσου"

 

  • Ημερίδα για την προώθηση της καλλιέργειας και της αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Αχαΐα, 03/05/2014

Πρόσκληση