Εικόνα 1. Οργανωτική Δομή Επιτροπής Ερευνών

 

Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού – «Επιτροπή»

Πρόεδρος:
Καθηγητής, κ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης

email: vice_rector_randd@upatras.gr

Διοικητικό Συμβούλιο (Απόφαση Συγκλήτου 9/19-09-2013)

Πολυτεχνική Σχολή
Τακτικό μέλος Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών Νικόλαος Καρακαπιλίδης email: nikos@mech.upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος - - -
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τακτικό μέλος Τμ. Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδης email: a.zelilidis@upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Χημείας Ιωάννης Καλλίτσης email: j.kallitsis@upatras.gr
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τακτικό μέλος Τμ. Ιατρικής Χαράλαμπος Γώγος email: cgogos@med.upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Ιατρικής Σταύρος Ταραβήρας email:taraviras@med.upatras.gr. taraviras@yahoo.com
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τακτικό μέλος Φιλολογίας Δημήτριος Παπαζαχαρίου email: papaz@upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος - - -
Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τακτικό μέλος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βασίλειος Βουτσινάς

email: vutsinas@upatras.gr,

vutsinas@bma.upatras.gr

Αναπληρωματικό Μέλος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Γρηγόριος Μπεληγιάννης email:gbeligia@upatras.gr

 

Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Μονάδων:

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ
Αναπλ. Προϊσταμένη, κα. Ειρήνη Μαυροειδή
Μονάδα Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης
Συντονίστρια, κα. Ειρήνη Μαυροειδή, Αναπλ. Προϊσταμένη
Μονάδα Νομικής Υποστήριξης - Πιστοποίησης Διαδικασιών
Συντονίστρια, κα Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου
Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού 
Συντονίστρια, κα Σταματική Αγκότη
 Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών - Αρχείου
Συντονίστρια, κα Θεοδώρα Φαρδέλλα
Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης 
Συντονιστής, κ. Βασίλης Κατσουλιέρης
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Έργων & Διμερών Συνεργασιών
Συντονίστρια, κα Αθανασία Καϊμάκη
Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών Έργων & Έργων Εδαφικής Συνεργασίας
Συντονίστρια, κα Αναστασία Καπατσούλια
Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Συντονίστρια, κα Σταυρούλα Μαθιού