Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) server, στο πλαίσιο του έργου «H2020-ICT-2018-2020 (815279): 5G-VINNI 5G Verticals INNovation Infrastructure και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 7Θ5Θ469Β7Θ-ΧΩΘ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεταινα προμηθευτεί  ένα (1) server, στο πλαίσιο του έργου «H2020-ICT-2018-2020 (815279): 5G-VINNI 5G Verticals INNovation Infrastructure και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 7Θ5Θ469Β7Θ-ΧΩΘ)

Έργο: 
80500
Υπεύθυνος: 
Ο. ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ