Καταβολή στον ΕΛΚΕ ποσοστού αμοιβής που προέρχεται από ελευθέριο επάγγελμα Καθηγητών και Λεκτόρων Πανεπιστημίου Πατρών

Κατηγορία: 
Φορολογική Ενημέρωση