«Καινοτόμα Στρατηγική για τον Ιατρικό Τουρισμό» ("Innovative Medical Tourism Strategy")

"Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ημερίδα του έργου με τίτλο «Καινοτόμα Στρατηγική για τον Ιατρικό Τουρισμό» ("Innovative Medical Tourism Strategy") και ακρωνύμιο In-MedTouR, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, από τους φορείς:
1.    Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
2.    Υπουργείο Τουρισμού,
3.    Δήμος Santa Cesarea Terme,
4.    ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πατρών
5.    Εμπορικό Επιμελητήριο Brindisi
 
και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 (ώρα έναρξης 10.00 π.μ.) στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται"
Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας